Fatta rätt beslut

Att driva företag innebär att man måste ta beslut på en mängd olika områden. Dessa beslut påverkar företagets framtida möjligheter och lönsamhet. Det gäller att fatta rätt beslut och ha kontroll över verksamheten. 
Därför behövs ett ekonomiproffs som bollplank för att hjälpa företaget att fatta beslut som ökar vinsten.

Tjänster

Rådgivning

- Bolagsbildning
- Ekonomistyrning
- Kassaflödesanalys
- Budgetering
- Trendanalys
- Nyckeltal
- Juridisk rådgivning inom bl.a Associations- och Avtalsrätt
- Likvidation

Redovisning

- Löpande bokföring,
- Fakturering,
- Leverantörsfakturor och betalningar
- Avstämningar, avskrivningar
- Löneadministration
- Anläggningsregister och avskrivningar
- Månadsbokslut – resultat och balansräkning
- Årsbokslut
- Årsredovisning
- Management

Deklaration

- Skattedeklaration - dvs deklaration av moms och arbetsgivaravgifter som svenska näringsidkare månadsvis lämnar till Skatteverket.
- Inkomstdeklaration för dig som är privatperson, driver enskild näringsverksamhet eller delägare i aktie- eller handelsbolag

Översättning

- Tolkning och översättning av dokument och intyg mellan svenska, ryska och engelska.

kr
Lägst tillåtna aktiekapital
57 kr
Prisbasbelopp
20, %
Bolagsskatt
25, kr
Milersättning
598 kr
Skiktgräns
614 kr
Högsta Pensionsgrundande Inkomsten
31. %
Arbetsgivaravgift
28. %
Egenavgifter

Ekonomi och rådgivning

Gör rätt från början!

När du startar din verksamhet blir du bokföringsskyldig enligt lag oavsätt företagsform eller storlek på verksamheten. 

Bokföringen ger dig upplysningar om företagets ekonomiska ställning och lönsamhet. Det fungerar även som en kontrollfunktion för beskattningsunderlag.

Bokföringen ger dig också ett bra beslutsunderlag i många frågor som rör företagets verksamhet. 
Fatta rätt beslut!

Varför KS Agentur

SRF auktoriserat företag

Genom att vara ett Srf auktoriserat företag signalerar vi rätt kompetens och god kvalitetsnivå på ett tydligt sätt. Auktorisationen skapar trygghet och säkerställer hög kvalité på ekonomihantering.

Ordning och reda

Genom kontinuerliga kontakter med våra kunder skapar vi ordning och reda på företagets bokföring. Vi jobbar med digitalisering, regelbundna kundbesök och uppföljningar.

Planering och strategi

Vi analyserar, presenterar och simulerar ett företags ekonomi.
Genom att förklara viktiga ekonomiska samband och trender samt med hjälp av kassaflödeanalys och grafiska presentationer kan vi öka din förståelse av hur ditt företag mår idag. Tillsammans hittar vi mest effektiva lösningar att öka företagets lönsamhet och likviditet på.

Svetlana Karlsson

Srf Auktoriserad Redovisningskonsult
Srf Certifierad Affärsrådgivare

Som auktoriserad redovisningskonsult står jag för hög kompetens, uppdaterade kunskaper, flerårig erfarenhet och kvalitetssäkrade arbetsprocesser. Jag jobbar med redovisning och rådgivning på ett modernt och effektivt sätt vilket innebär många digitala lösningar.

Som certifierad affärsrådgivare jobbar jag proaktivt och tycket att det viktigaste är att kunna fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt. 
Läs mer om certifieringsprogrammet som jag har gått i en kort intrevju som jag ger till Tidningen Konsulten.

Aktuellt

SRF
REX
SKI